Güzel Sanatlar Lisesi (Müzik) 12. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama 2021-2022

Güzel Sanatlar Lisesi (Müzik) 12. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması için ders ortalamalarınızı girin.

Seçmeli derslerinizi listeden seçtikten sonra ders saatini kontrol edin. Seçmeli derslerin saatleri okullara göre farklılık gösterebilir.

Bir dersin ortalamasını yazılı, performans vb. notlarınızı girerek hesaplamak isterseniz dersin yanındaki hesap makinesi simgesini tıklayın.

Notunu ve haftalık ders saati sayısını girmediğiniz dersler ortalamaya katılmaz.


Sonucu burada görmek için notlarınızı girin.

Ortak Dersler

Ortalama Saat   Ağırlık
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük
Yabancı Dil
Beden Eğitimi ve Spor/Görsel Sanatlar
Batı Müziği Teori ve Uygulaması
Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması
Bağlama
Çalgı Eğitimi
Türk Sanat Müziği Koro
Çalgı Toplulukları
Bilişim Destekli Müzik
Türk ve Batı Müziği Tarihi
Drama
Müzik Kültürü
Türk İslam Musikisi

Seçmeli Dersler

Ortalama Saat   Ağırlık

(varsa) Diğer Dersler

Ortalama Saat   Ağırlık
Ders 1
Ders 2
Ders 3
Ders 4
Ders 5

Güzel Sanatlar Lisesi (Müzik) 12. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi

DERS ADIHaftalık Saat Sayısı
ORTAK DERSLER
Türk Dili ve Edebiyatı5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2
T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük2
Yabancı Dil2
Beden Eğitimi ve Spor/Görsel Sanatlar2
Batı Müziği Teori ve Uygulaması2
Türk Halk Müziği Teori ve Uygulaması2
Bağlama1
Çalgı Eğitimi2
Türk Sanat Müziği Koro2
Çalgı Toplulukları4
Bilişim Destekli Müzik2
Türk ve Batı Müziği Tarihi2
Drama2
Müzik Kültürü2
Türk İslam Musikisi2
SEÇMELİ DERSLER
Seçmeli Türk Dili ve Edebiyatı3
Osmanlı Türkçesi2
Temel Matematik2
Seçmeli Matematik2
Seçmeli Fizik2
Seçmeli Kimya2
Seçmeli Biyoloji2
Seçmeli Tarih2
Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi2
İslam Kültür ve Medeniyeti2
İslam Bilim Tarihi2
Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi2
Seçmeli Coğrafya2
Bilgi Kuramı1
Demokrasi ve İnsan Hakları1
Girişimcilik1
Kur’an-I Kerim2
Peygamberimizin Hayatı2
Temel Dinî Bilgiler1-2
Seçmeli Birinci Yabancı Dil2
Seçmeli İkinci Yabancı Dil2
Yabancı Diller Edebiyatı1-2
Seçmeli Beden Eğitimi ve Spor2
Sosyal Etkinlik1-2
Seçmeli Görsel Sanatlar2
Sanat Tarihi2
Seçmeli Piyano1
Bilgisayar Bilimi2
Proje Hazırlama1-2
Bu hesaplama için hiç yorum yapılmamış.

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.