Güzel Sanatlar Lisesi (Türk Sanat Müziği) 9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplama 2021-2022

Güzel Sanatlar Lisesi (Türk Sanat Müziği) 9. Sınıf Takdir Teşekkür Hesaplaması için ders ortalamalarınızı girin.

Seçmeli derslerinizi listeden seçtikten sonra ders saatini kontrol edin. Seçmeli derslerin saatleri okullara göre farklılık gösterebilir.

Bir dersin ortalamasını yazılı, performans vb. notlarınızı girerek hesaplamak isterseniz dersin yanındaki hesap makinesi simgesini tıklayın.

Notunu ve haftalık ders saati sayısını girmediğiniz dersler ortalamaya katılmaz.


Sonucu burada görmek için notlarınızı girin.

Ortak Dersler

Ortalama Saat   Ağırlık
Türk Dili ve Edebiyatı
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi
Tarih
Coğrafya
Matematik
Fizik
Kimya
Biyoloji
Yabancı Dil
Beden Eğitimi ve Spor/Görsel Sanatlar
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü
Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması
Batı Müziği Teori ve Uygulaması
Türk Sanat Müziği Koro
Çalgı Eğitimi
Piyano

Seçmeli Dersler

Ortalama Saat   Ağırlık

(varsa) Diğer Dersler

Ortalama Saat   Ağırlık
Ders 1
Ders 2
Ders 3
Ders 4
Ders 5

Güzel Sanatlar Lisesi (Türk Sanat Müziği) 9. Sınıf Haftalık Ders Çizelgesi

DERS ADIHaftalık Saat Sayısı
ORTAK DERSLER
Türk Dili ve Edebiyatı5
Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi2
Tarih2
Coğrafya2
Matematik6
Fizik2
Kimya2
Biyoloji2
Yabancı Dil2
Beden Eğitimi ve Spor/Görsel Sanatlar2
Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü1
Türk Sanat Müziği Teori ve Uygulaması2
Batı Müziği Teori ve Uygulaması2
Türk Sanat Müziği Koro2
Çalgı Eğitimi1
Piyano1
SEÇMELİ DERSLER
Diksiyon ve Hitabet1
Osmanlı Türkçesi2
Astronomi ve Uzay Bilimleri1-2
Bilgi Kuramı1-2
Demokrasi ve İnsan Hakları1
Kur’an-I Kerim2
Peygamberimizin Hayatı2
Temel Dinî Bilgiler1-2
Seçmeli Birinci Yabancı Dil2-4
Seçmeli İkinci Yabancı Dil2-4
Yabancı Diller Edebiyatı1-2
Seçmeli Beden Eğitimi ve Spor2
Sosyal Etkinlik1-2
Seçmeli Görsel Sanatlar2
Sanat Tarihi2
Bilgisayar Bilimi2
Proje Hazırlama1-2
Bendeniz

Bry bey ortalamam 1.9800 şaka tabiki 94.9876

© Burada yayınlanan metinler kaynağı ve lisansı bildirilenler hariç hesabet.com'a ait özgün metinlerdir. Herhangi bir yerden alıntı değildir. Bu metinler derslerde kaynak olarak kullanılabilir ancak başka bir web sitesi, görsel veya yazılı ortamda yayınlanamaz.